• บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ จัดอบรม
  • รัฐศาสตร์หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • เพศหญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ปริญญาตรี

20 hours ago

 

Applied
  • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถการในใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • สรรหาบุคลากรให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • รับผิดชอบงานเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวกับงานสรรหา

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.