• บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ จัดอบรม
  • รัฐศาสตร์หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • เพศหญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ปริญญาตรี

24-Mar-17

 

Applied
  • สรรหาบุคลากรให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • รับผิดชอบงานเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวกับงานสรรหา

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.