• เพศชาย/หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง / อายุ 38-42 ปี
 • ประสบการณ์ 10 ปี ด้านบริหารบุคคล
 • มีความรู้ด้านจัดโครงสร้างค่าจ้างในองค์กร

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • More than 10 years Human Resources experience
 • Manager level at least 5 years experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen, Lean, ISO 16

09-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, PVD Fund, Medical Ins, Position
 • High Quality Metal Manufacturing
 • At least 5 years exp. in HR and Admin

09-Dec-16

 

Applied
 • To formulate and execute HR strategy
 • To operate the recruitment and selection process
 • To maintain management guidelines by preparing

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree or Master's in Human Resources
 • Good command of both spoken & written English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To work for one of the biggest Japanese companies
 • To brash up your Administration skills
 • To be in charge of all the HR and Admin processes

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 - 3 mnths, Medical Ins, Gas Allow, PVD
 • Japanese Steel Processing Manufacturing Company
 • At least 5 yrs exp. in Human Resource for factory

07-Dec-16

 

Applied

HR Manager

EGR Group Siam Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Attention to detail and a sense of urgency
 • HRM, performance management, communication process
 • Good English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Position Allow,Medical Ins, Oil
 • Long History Japanese Steel Manufacturing
 • At least 5 years exp.in HR/ GA

07-Dec-16

 

Applied
 • At least 5 years exp in HR & Admin
 • Exp in Labour Relation and Workforce
 • Good Command of English

06-Dec-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Male, Female / Age : 35-45 years old
 • Bachelor's degree or higher in any fields
 • Good command of English

06-Dec-16

 

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากรเพื่อรองรับตามแผนงานของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน

05-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Oil Allow, Position , Medical Ins
 • Great Benefit Japanese Metal Manufacturing
 • At least 5 year exp. in Human Resource

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's in Human Resources
 • 8 years of work experience in HR Management,
 • Compensation & Benefits and Recruitment

05-Dec-16

 

Applied
 • HR & GA Manager
 • HR Manager
 • GA Manager

25-Nov-16

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.