• เพศ หญิง อายุ 22-28 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการสื่อสารดี

15 mins ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สรรหาบุคลากร และ จัดฝึกอบรม
 • ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

16 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ทางด้าน KPIs,BSC,ISO และ 5ส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานบุคคล

16 mins ago

 

Applied
 • Experienced in HR overall
 • Strong in Communications
 • cAn work alone and with a team

16 mins ago

 

Applied
 • Handles all the end to end recruitment
 • Bachelor's degree or higher
 • 3-5 years of experience

17 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • HRBP with leading market/busines services company
 • Human Resources Business Partner
 • Strategic Planning HR

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Recruitment, HR or Sales function
 • Location near BTS line
 • Work Well in a Team Environment

18 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in any field
 • At least 3 years of experience in payroll
 • Excellent interpersonal skills and good attitude

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent interpersonal skills
 • Excellent communication skills in English
 • Good knowledge of Thai Labor Laws

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruit, Com Ben, Database, Outsource, HR Policy
 • Experience 6 years-HRM for manufacturer / trading
 • Work scope cover BKK head office & Bangpoo factory

23 hours ago

 

Applied
 • Strong Recruitment
 • Corporate Banking
 • Good Communication English

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Opportunity to work in long history Japanese
 • Opportunity to utilize your HR skill
 • Opportunity to work in company which have a good

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience as a Head Hunter, Recruiter
 • Sense of Entrepreneurship, Great income & benefit
 • Opportunity for Japanese nationality, Skill

25-Mar-17

 

Applied
 • An opportunity to grow up with new business
 • An opportunity to contribute HR skill in Manager
 • Convenient location (BTS Line)

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp. 5 years HRM,HRD
 • Thai company, Ramintra road
 • Apply inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Mar-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Perform full-cycle recruitment service
 • Strong communication and negotiation skills
 • Good command of English is a must

24-Mar-17

 

Applied
 • Strong human resources (HR) management
 • Background in HR organisational development
 • Recruitment planning, talent management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for obtaining visas
 • May also work with relocation firms,
 • Chance to work with Automotive companies

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English Communication (all skills)
 • Bachelor in Human Resources or related field
 • Enjoy working in international environment

24-Mar-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience
 • Good command both spoken and written English
 • Strong interpersonal skills

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Generalist; recruitment, C&B, L&OD
 • MNC and FMCG experience is preferrable
 • Fluent English, good interpersonal skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Proven record in HR as Regional role
 • Fluent in Japanese and English
 • Familiar with Japanese company

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment / Talent Acquisition
 • Contract - renewable basis
 • Bangkok

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

24-Mar-17

THB70k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ

24-Mar-17

 

Applied
 • International Company
 • Fun Environment
 • Great Location

24-Mar-17

 

Applied
 • Recruitment, sourcing, New graduate
 • Business Development, tele sales
 • negotiations

24-Mar-17

 

Applied
 • Female age over 40 years old
 • Direct experience in Human Resource & Admin.
 • Bachelor or Master degree in Human Resource

24-Mar-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 360 degree recruiter
 • develop new client business
 • Engineering Background is a plus

24-Mar-17

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • บริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ

24-Mar-17

 

Applied
 • Mass recruitment (Sales, Admin, Store, Cashier)
 • Good interpersonal skill
 • Build network and pipeline for nationwide

24-Mar-17

 

Applied
 • 10 years proven HR experience from multi-national
 • Strong communication and excellent leadership
 • Dynamic, hard-working, and self-motivated

24-Mar-17

 

Applied
 • Applicants must be Thai nationals
 • Proven track records in recruitment
 • Applicants must be ambitious

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน HR 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office, Excel, Powerpoint

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 5 years of work experience, ideally in recruitment
 • Excellent interpersonal skills

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5years experience in Sales or Business Development
 • Responsible for screening, candidate management
 • Research and database management

24-Mar-17

 

Applied
 • Strong interpersonal skills
 • Exceptional people - individuals with a keen sales
 • Ability to work in a dynamic environment

24-Mar-17

 

Applied
 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Good Opportunity
 • Famous Corporate
 • Great Location

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-3years experience in recruitment and selection
 • Able communicate in English would be advantage

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • interviewing and selecting candidates
 • co-ordinate internal/external recruitment campaign
 • knowledge in Competency and KPI, Good English

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Human Resource Management
 • Maintains training attendance records
 • Good command in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Knowledge
 • Recruitment & Selection in IT function
 • BTS area

24-Mar-17

 

Applied
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Bachelor Degree in HR, political
 • Generalist HR management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age: 38-42
 • At least 5 years of working experience
 • Bachelor’s Degree in related field

23-Mar-17

 

Applied
 • Career Transformation
 • Competitive compensation
 • In-house Recruiter

23-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality with Bachelor’s degree
 • Hands on experience in recruitment
 • Strong knowledge in market intelligence

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in HRM/HRD/LAW
 • 10 years experience in HRM/HRD
 • Having experience in multinational company

23-Mar-17

 

Applied
 • Experienced tech recruiter
 • English and Thai speaking
 • Great salary and benefits

23-Mar-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.