• Degree in Business Administration
 • Fluency in English communication skills
 • Knowledge and skill in computer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Solid experience in training and recruitment
 • Ability to architect strategy with leadership
 • Excellent active listening, negotiation, writing

9 hours ago

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ประจำโชว์รูม
 • บริหารพนักงาน PC และ พนักงาน Outsource
 • งานบริการด้านระบบตาม HR , ERP

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จัดทำข้อมุลพนักงาน ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน จัดทำแบบประเมินผลงานพนักงาน

22-Apr-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมหรือรีสอร์ทอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานประจำที่จ.ภูเก็ตได้

22-Apr-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน35ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.