• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • จัดทำข้อมุลพนักงาน ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน
  • จัดทำเงินเดือนพนักงาน จัดทำแบบประเมินผลงานพนักงาน

23-May-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • มีความรู้เรื่องประกันสังคม
  • รักในงานที่ได้รับมอบหมาย รักองค์กร

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.