• Bachelor’s degree in any field.
 • 2 years of experience in Human Resources Managemen
 • Excellent in English of both verbal and written

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

18 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร / งาน OD
 • วางแผนงานได้ดี
 • นำเสนอแนวคิดและจูงใจผู้อื่นให้เห็นด้วยได้

18 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality only
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 8 years of experience in HR functions

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Human Resource
 • 10 years experiences in human resource
 • Have experience working in Japanese Company

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with one of printing industry
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Responsible for HR and GA functions

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บัญชี
 • ดูแล และตรวจสอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงงาน
 • ตรวจสอบงานด้านทรัพยากรบุคคล งานขนส่งและคลังสินค้า

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.