• ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
 • สนับสนุนงานธุรการทั้งหมดของแผนก

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

30-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years experience over all in HR
 • Bachelor degree or Master degree in HR or relate
 • Good communication and interpersonal skills

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 40-45 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Strong knowledge of HRM, HRD, OD

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To manage overall HR & Administration functions
 • To manage Thai HR staff and oversee HR function
 • To report to Japanese GM

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

28-Apr-17

 

Applied
 • Human Resources Management
 • HRBP
 • Employee Relations

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Human Resource
 • 10 years experiences in human resource
 • Have experience working in Japanese Company

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

26-Apr-17

 

Applied
 • to work in one of the Japanese manufacture
 • to work independently and fully utilize your skill
 • To be as coordinator and facilities in recruitment

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Law, Political
 • 5 years of HR management experience
 • Conducting interviews and exit interviews

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment & Retention
 • 1-3 years experiences in HR field
 • Good command of English

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Human Resources field.
 • Strong in Operation Training, Recruitment, ER
 • Proven record of HR leadership in a manufacturing.

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.