• Background in on boarding program
 • Bachelor degree in IO, HR, Business
 • 2-3 years of experience in manufacturing

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Jul-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • สรรหา และคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • จัดทำแผนฝึกอบรม บันทึกผลการฝึกอบรม

23-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Having some experience in a sales support
 • Experience in consumer products

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานที่ลำพูนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ชุดยูนิฟร์อมพนักงาน

20-Jul-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
 • Handle on boarding program
 • Bachelor degree in human resources
 • At least 3-5 years in on boarding resignation

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.