• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • 5+ yrs experience in HR - Recruitment
 • 2+ yrs experience in managerial level
 • Able to work in KhonKaen

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or equivalent training
 • 2 years related experience in Human Resource
 • Strong skills in use of MS Excel, PowerPoint

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากรตามที่แผนกต่างๆในบริษัทร้องขอ
 • จัดโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • ทำเงินเดือนพนักงาน

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.