• -อายุ 35-45 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์สายตรง 5 ปี
  • -มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
  • -มีความรับผิดชอบสูงมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็นผู้นำ

24-Feb-17

 

Applied
  • Managing recruitment systems and processes
  • Overseeing manpower planning, recruitment
  • Monitoring salary structure and benefits

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.