• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้าน HRD เน้นงานยุทธศาสตร์งานบุคคล
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

28-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.