• ตรวจสอบ กฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับงานบุคคล ให้ทันสมัย
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ภาษาอังกฤษดี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.