• มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
  • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Degree in Human Resources Management
  • 7 years’ experience in HR&Administration
  • knowledge of Labor Laws and personal income tax

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.