• วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนกทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Experience in HR Generalist
  • Good Communication Skills and very good in English
  • Analytical and Problem Solving Skills

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.