• เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างต่อเนื่อง 5 ปี
  • เดินทางมาทำงานที่ขอนแก่นได้ (มีที่พักอาศัยให้)

1 hour ago

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างต่อเนื่อง 5 ปี
  • เดินทางมาทำงานที่ขอนแก่นได้ (มีที่พักอาศัยให้)

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.