• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
  • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Thai or Foreign nationality
  • Male / female , Age 30 – 40
  • 2- 3 years min experience in 4 star hotel

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.