• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษ
  • ประสบการณ์งานสรรหาและฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Control and monitor field force headcount
  • Update and follow up on recruitment status
  • Monitor promoter performance and provide feedback

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Master Degree in Human Resource
  • Age not exceeding 30 years.
  • Change Management or Coaching certification

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.