• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

28-Apr-17

 

Applied
  • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
  • สรรหา และคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
  • จัดทำแผนฝึกอบรม บันทึกผลการฝึกอบรม

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.