• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
  • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
  • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

19-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสรรหา

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.