• คิดค่าจ้าง Payroll
 • เช็คสถิติการเข้าออกพนักงาน
 • Recruitment สรรหา ว่าจ้าง

25-Oct-16

 

Applied
 • At least 5 yearsexperience in Compensation-Benefit
 • Good communication and interpersonal skills
 • Positive thinking and Can-do attitude

25-Oct-16

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เพศหญิง
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

25-Oct-16

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และทัศนคติดี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • 10 years’ experience in an HR management position
 • Managing all payroll activity
 • Managing the overall HR function, HR management

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Challenging Opportunity
 • Well-known MNC
 • Great Company

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment , Benefits & Welfare
 • Experience at lease 5 years working experience
 • Able to communicate in English

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 5 years HR generalist experience
 • experience in functions of employee recruitment

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage day-to-day operations of the human resource
 • Provide advice and guidance to managers
 • Identify HR strategies

10-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.