• สัญชาติไทย ปสก.งานสรรหาคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สรรหาพนักงานในระดับปฏิบัติการ-หัวหน้างาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กิจกรรมสัมพันธ์

10 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Human Resources
 • Experience 5 years or more of HR management
 • Able to communicate of English both Spoken & Writt

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • 6 years of work experience in HR Management
 • Proactive, Initiative, good analytical skill

10 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience as HRM or similar
 • To have a “can do” attitude.
 • Good communication and interpersonal skills

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • recruitment & retention
 • compensation
 • New graduate are welcome

10 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 22-35 years
 • degree in Human Resource Management
 • 2-3 years of experience in HRM

19 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female age 25-40 years old
 • Bachelor's degree in any related field
 • 3 years experience in related field

28-Mar-17

 

Applied
 • HR Management experience
 • Knowledge of Thai Labor Law and industrial regulat
 • Knowledge of Thai Labor Law and industrial regulat

28-Mar-17

 

Applied
 • HR function for Supervisory level for HR route
 • Experience in Recruitment , Welfare, Training
 • Manufacturing experience blackgroud

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ย
 • 3 ปีขึ้นไป ในงานบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานในสายงานธุรกิจขนส่ง

27-Mar-17

 

Applied
 • Management level experience preferred
 • Having experience in setting up new HR
 • Good interpersonal and communication skills

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Minimum 8 years of Recruitment&CB,Good in english
 • 5wk,PVD,Insurance,fix bonus, oil allowance

25-Mar-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

25-Mar-17

 

Applied
 • Male / Age at least 35 years old.
 • Minimum 5 years of experience in Recruit managemen
 • working experiences in recruiting for the relevant

24-Mar-17

 

Applied
 • 10 years broad in Plant HR&Admin
 • Good command of English
 • HR Generalists

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years working experience in human resource
 • Strong in working with labour union
 • Male, Thai nationality, Age 28-40

24-Mar-17

 

Applied
 • Opportunity to work with one of printing industry
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Responsible for HR and GA functions

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการพูดและการเขียน

23-Mar-17

 

Applied
 • Min 3y in HRM & HRD Role
 • Bachelor's in HRM or related fields
 • Good English both written, reading and listening

23-Mar-17

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.