• งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานค่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้Microsoft Officeได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นและไหวพริบในการแก้ไขปัญหา

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้าแผนกบุคคล
 • หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
 • แผนกบุคคล

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงานในบริษัท

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

23-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • ค่าจ้างสวัสดิการ
 • เพศ หญิง อายุ(ปี) 30 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • At least 12 years of exp in Plant HR & Admin
 • Fluent English, Good Managerial skill, Hands on
 • Able to work in Samut Sakhon area

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's-Master’s degree in HR or related fields
 • 1-3 years’ experience in related fields
 • Can work at Omnoi Branch

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good personality, Good Relationship & HR mind set
 • Good command of English

21-Feb-17

 

Applied
 • Thai, Male / female, age 36 - 48 years old
 • MBA degree or oversea graduate is a big plus
 • At least 12 years experience in HRM & HRD & GA

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.