• สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงาน
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 8 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Minimum 8 years of experience
 • Has good knowledge of the compensation function

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's in Human Resources
 • 8 years of work experience in HR Management,
 • Compensation & Benefits and Recruitment

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or higher in Human Resources.
 • Experience in HR Management, C&B, and Recruitment.
 • Good command of both spoken & written English.

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สรรหาบุคคลากรเพื่อรองรับตามแผนงานของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน

16 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Management level experience preferred
 • Having experience in setting up new HR
 • Good interpersonal and communication skills

16 hours ago

 

Applied
 • Manage employee benefit program for all employees
 • Assist HR administration tasks for all employees
 • Support English language business call

16 hours ago

 

Applied
 • Overall control of Human Resource & General
 • Labour Union management
 • Welfare (transportation,canteen,Uniform)

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บัญชี
 • ดูแล และตรวจสอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงงาน
 • ตรวจสอบงานด้านทรัพยากรบุคคล งานขนส่งและคลังสินค้า

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • 2 years of experience in Human Resources Managemen
 • Excellent in English of both verbal and written

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Full spectrum of HR functions
 • Be able to work under 2 years contract
 • Good command of English

22-Feb-17

 

Applied
 • Human Resource
 • Recruitment
 • Employer Branding

22-Feb-17

 

Applied
 • 1-6 years experience in Recruitment function.
 • Able to communicate & understand English.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai, age not over 28 years old.
 • Bachelor degree in Human Resource Management
 • Good knowledge of HR

22-Feb-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • Handle recruitment process
 • Hardworking and able to work under pressure.
 • New graduates are also welcome.

22-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร / งาน OD
 • วางแผนงานได้ดี
 • นำเสนอแนวคิดและจูงใจผู้อื่นให้เห็นด้วยได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resoure
 • 3-5 years experience in recruitment
 • Good command of spoken and written English

22-Feb-17

 

Applied
 • Male / Age at least 35 years old.
 • Minimum 5 years of experience in Recruit managemen
 • working experiences in recruiting for the relevant

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in BA. Or any related field
 • At least 7 years experiences in HR function
 • Active, creative, responsibility and leadership

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality only
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 8 years of experience in HR functions

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Calculate the Pension Benefit Obligation(PBO)
 • Conduct recruitment process
 • Good command of English

21-Feb-17

 

Applied
 • 5 years’ experience as HRM or similar
 • To have a “can do” attitude.
 • Good communication and interpersonal skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Industry
 • Organization Development
 • 5-10 years’ experience in HRM, HRD, OD

21-Feb-17

 

Applied
 • At least 5 years of experiences in this role
 • Bachelor or higher in related field, Good English
 • Able to work in Bangpoo Industrial Estate

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Human Resource
 • 10 years experiences in human resource
 • Have experience working in Japanese Company

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านสรรหาพนักงาน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อธุรการ

20-Feb-17

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

20-Feb-17

 

Applied
 • วางแผน และสรรหาบุคลากร ให้เป็นไปตามอัตรากำลังคน
 • กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสารของพนักงาน
 • จัดทำตรวจสอบข้อมูล บัญชีจ่ายค่าจ้าง เงินประกัน

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of fundamental HR & administration
 • Experience in implementing development & training
 • Experience in handling recruiting from end-to-end

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources Development
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Experience of all HR functions

17-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work with one of printing industry
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Responsible for HR and GA functions

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.