• บริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร
 • วางแผนงานและกลยุทธ์ในการพัฒนาอบรมบุคลากร
 • พัฒนาระบบ Competency ของบุคลากรในองค์กร

1 hour ago

 

Applied
 • Employee Relations, labor law, welfare committee
 • employee engagement, employee retention, ER
 • Human Resources Management, Employee Satisfaction

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ผ่านงานการบริหารงานบุคคลในต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ผ่านงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ปริญญาตรีหรือโททางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for all HR & ER
 • Build up good relationship employee
 • Recruitment and trainning

22-Feb-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related
 • 5 years experience in this field
 • Mature, independent, outgoing personality

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor’s Degree Experience 1-3 years
 • Good interpersonal and communication skills

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคลากร,จัดอบรม
 • ดูแลกฏระเบียบของบริษัท
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหา พนักงาน จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
 • บริหารงานการจ่ายเงินเดือน
 • บริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

21-Feb-17

 

Applied
 • At least 1 – 3 years in human resources function
 • Must be good in English communication skills
 • Positive thinking & team player

21-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • degree or higher in Human Resource Management
 • 3 years’ experience in ER Role and manufacturing
 • Strong leadership skill, negotiable skill

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Contacting existing candidates to update status
 • Sourcing candidates via various channels
 • Maintaining and building the database

21-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality only Male /female
 • 0-3 years’ experience in Human Resource (HRIS)
 • Good knowledge of SQL , Database

20-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ได้

20-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาพนักงาน
 • ประเมินผลการทำงาน
 • ลงประกาศรับสมัครงาน

20-Feb-17

 

Applied
 • บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลระบบเงินเดือน
 • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

20-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 35-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือโท ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

15-Feb-17

 

Applied
 • HR experience in manufacturing industry
 • Work experience with matrix structure
 • Knowledge of Thai labor law. Work in Nonthaburi

14-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.