• สรรหาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการ
 • ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์
 • วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Directs the needs assessment for training
 • Identifies/incorporates best practices
 • Trains employees on HR issues

23 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Deep understanding of recruitment processes.
 • experience in recruitment function in hospital
 • Accountabilities and Result oriented

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีหรือโทรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of relevant experience
 • Good English conservation
 • Bachelor Degree required preferably in any related

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • จัดเก็บรักษาและปรับปรุงแก้ไขเอกสาร รายงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.