• บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
  • ดูแลระบบเงินเดือน
  • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

20-Jan-17

 

Applied
  • สรรหาพนักงาน
  • ประเมินผลการทำงาน
  • ลงประกาศรับสมัครงาน

20-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.