• รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
  • ผ่านการอบรม ISO 9001

23-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jun-17

 

Applied
  • จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง
  • ศึกษาแบบไฟฟ้า วางแผนการทำงาน
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.