• ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป
  • ตรวจสอบกระบวนการผลิต พร้อมบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
  • ทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Knowledge of quality management
  • At least 8 years working experience in Quality/DC
  • Excellent English Communication skills

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี
  • การจัดทำ และการควบคุมเอกสาร ระบบ GMP, HACCP
  • มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิต

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.