• รับผิดชอบแรงดันที่ใช้ในการอบไม้ให้ได้ตามมาตรฐาน
  • ทำความสะอาดบอยเลอร์ตามกำหนดเวลา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21 hours ago

 

Applied
  • Degree holder in Industrial, Process
  • Well versed in ISO 9001, SAFETY and GMP.
  • Willing to work at SADAO, THAILAND.

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.