• ควบคุมระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 22 - 35 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • Quality assurance for layout drawings
 • Create and manage drawing process
 • Revise drawing information and procedures

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

19 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Pharmaceutical
 • 8+ years’ experience in Pharmaceutical industry

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work independently
 • gain good welfare
 • grow with the company

20 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Opportunity to work in famous company in Thailand
 • Opportunity to utilize your interpretation skills
 • Opportunity to work in a good benefit

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 23-30 years old
 • degree in Engineering or any related fields
 • 1-3 years working experience as QA

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in bioscience, life science
 • Smooth English speaker
 • 1 year + of experience

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading Multinational Organisation
 • Exciting new opportunity
 • e.g. 6 Months

27-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, 40-55 years old
 • 7 years-experience in pharmaceutical production
 • Propose, implement, monitoring and supervise

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Major Multinational Business
 • Multiple facility responsibility
 • End customer engagement

26-Jul-17

 

Applied
 • Managing supplier performance & relationship
 • Experience in commercial buying and trade planning
 • Willing to travel in Asia occasionally if needed

25-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge of QA Management
 • Experience in cold chain products
 • Support redressing team

25-Jul-17

 

Applied
 • Build rich, rewarding career
 • Great company, work culture
 • Quality Assurance (QA) job

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Food and agricultural products manufacturer
 • Meritocratic & collaborative working culture
 • Excellent training & development

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • Knowledge of CNC Grinding machine
 • Maintain relationship to existing client.

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 38 ปี วุฒิการศึกษา ม.6
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

24-Jul-17

 

Applied
 • Quality Verification and Regulatory Compliance
 • Sanitation & Food Safety
 • Check product quality prior to each shipment

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • สามารถเข้ากะได้ สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.