• ปริญญาตรี วิทยาศาตร์การอาหาร
  • ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมระบบคุณภาพ
  • หรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี

29-Mar-17

 

Applied
  • วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางด้านอาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี

29-Mar-17

 

Applied
  • 10 yrs exp in Quality Control for GAS industry
  • ISO17025/ 14001/9001 Certifiled
  • Good command in English

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.