• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
  • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

20-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
  • Cash and Payment Service
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.