• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านควบคุมการผลิต

24-Mar-17

 

Applied
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

23-Mar-17

 

Applied
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้ง in line & in lab
  • จัดการงานด้าน QC & QA
  • วิเคราะห์และวางแผนงานในแผนก

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.