• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านควบคุมการผลิต

21-Feb-17

 

Applied
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.