• ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบงานด้านระบบISO 14001

22-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

22-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้าน QA,QC
 • วิเคราะห์ปัญหาใน Line การผลิต
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม

21-Apr-17

 

Applied
 • Maintain and improve the quality control system
 • Verify in process problems & implement improvement
 • Operate the calibration system

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 28-35 years old, Thai Natio
 • Bachelor Degree - Faculty of Pharmacy
 • Good command of spoken and written English in c

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering and/or equivalent
 • Excellent command of English; Chinese is preferred
 • Experience at least 2 years in QA/QC

20-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of quality assurance experience
 • Master’s or Bachelor’s Degree in food-related
 • Must have experience in a food manufacturing

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with external organization on customer
 • Handle all customer feedback and coordinate
 • Coordinate internal/external campaign

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical management in lab
 • Provide technical information
 • BAFF knowledge

18-Apr-17

 

Applied
 • QA duty
 • ISO duty
 • Deal with claim from customers

18-Apr-17

 

Applied

Quality Engineer

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Electrical or Industrial
 • Bachelor’s degree in Electrical or Industrial
 • Local residents and ability to communicate

18-Apr-17

 

Applied
 • Safeguard and develop the production platform
 • Secure x-functionally the production system
 • Support realization of GTA & JVs volume targets

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์การด้านการทำ TQM, KAIZEN
 • มีความรู้ ISO 9001, GMP, HACCP, BRC

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการวางแผน, ตรวจสอบ, เทียบราคาวัตถุดิ

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 และ ระบบ ISO 14001
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

17-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged 35 – 45 years old
 • Bachelor degree in Printing
 • At least 4 years of experience

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.