• เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO 9001:2008

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • 2-4 years experience in Safety
 • 2-3 years experience in management

22 hours ago

 

Applied
 • ฝึกอบรมบุคลากร คนงาน ด้านคุณภาพของขั้นตอนการทำงาน
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)

20-Feb-17

 

Applied
 • Build a relationship with distributors
 • Manage global MNC clients
 • Key Account Management

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • QES supervisor QA Supervisor
 • customer support team in Thailand
 • quality assurance team

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering.
 • Stamping Industry experience is a plus.
 • Solid exposure to APQP & PPAP is a must.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering.
 • Stamping Industry experience is a plus.
 • Solid exposure to APQP & PPAP is a must.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Assist QES department general manager supervisor
 • Manage customer support team in Thailand
 • Manage out-going quality assurance team

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Validates quality processes in Factories
 • Achieves quality assurance operational objectives
 • Maintains and improves product quality

02-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.