• เพศชาย อายุ 22-30 ปี
  • การศึกษาระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานควบคุมคุณภาพ

19-Jan-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 25 - 35 ปี
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.