• เพศ ชาย อายุ 23 - 29 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

18 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ18-25 ปี
  • คุณวุฒิ ม.3ขึ้นไป
  • เงินเดือน + เบี้ยขยัน+โบนัส+โอที

28-Nov-16

 

Applied
  • จัดสร้างระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการผลิต
  • ประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 - 2 ปี

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.