• เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Management with FMCG Background
 • Global company
 • Attractive remuneration

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CATIA program, CAD CAM
 • Automobile interior, Chassis
 • TOEIC

5 hours ago

 

Applied
 • Trading
 • Logistic and bulk Chemicals
 • Phenol chain and Indent

17 hours ago

 

Applied
 • Supply chain/ Sourcing Engineer
 • Mechanical,Electronics,Electrical Degrees
 • BOM cost, material issues/price,delivery, cost

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Mechanical/ Electrical/Mechatronics Eng.
 • minimum 5 years’ experienced in plant maintenance
 • background in productivity, quality improvement

06-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • QC
 • ควบคุมคุณภาพ

06-Dec-16

 

Applied
 • Quality, Safety and Health, Environment
 • Auditor certificate & safety certificate
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

06-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Food or related field
 • QC inspector for food products
 • Experience 3 years in QC food industry

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Experience: 3- 5 Years in the Healthcare field
 • Numerical and statistical ability

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

02-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Reporting to the CEO and Vice President
 • Thai nationality, aged between 30 - 40 years old

02-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Male or female, Thai nationality
 • Managing and designing service process improvement

02-Dec-16

 

Applied
 • Handle all customer’s complaints and on-site
 • Deal with all quality related matters
 • Maintain and improve customer satisfaction

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลแผนการทำงานของแม่บ้าน
 • ทำการประเมินผลงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ
 • มียานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง

02-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป คาน เสาเข็ม
 • ปวช.-ปวส.ขึ้นไปสาขาก่อสร้าง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Compiling and submitting registration dossiers
 • Maintaining product licenses by ensuring
 • Monitoring the regulatory environment

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.