• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ การจัดการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ word/excel ได้ดี
 • ประสบการณ์งานด้าน Document Controller

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

27-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าหรือ QC
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานสูง

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

26-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบอบรม GMP , HACCP , ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

 

Applied
 • to work in the world's number one group company
 • to work with colleagues who are prompt for better
 • to utilize knowledge of Mechanics, Electrical

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

25-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • An opportunity to utilize your management skill
 • Attractive remuneration package

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
 • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
 • Strong interpersonal and communication skills,

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.