• เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
  • ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
  • วิเคราะห์ ดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการผลิต

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.