• ประสบการณ์ในเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล น้ำเชื่อม
  • ตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพภายใน และคู่ค้า
  • ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.