• วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
  • มีความสามารถด้านการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.