• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. /ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

4 hours ago

 

Applied
 • ปรับปรุงและแก้ไขปัญหางานการผลิต
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตาม WI

13 hours ago

 

Applied
 • Thai National Male 23-28 years
 • Bachelor Major in Engineering Related
 • At least 1 year work experience

22 hours ago

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word,Excel,Power Point ได้
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2-3ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

09-Dec-16

 

Applied
 • 3 yer. exp. from Quality warranty customer claims.
 • Good knowledge in TS16949 and Good in English.
 • Bachelor degree in Engineer field.

09-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Exp. PCB, Stamping, Injection, Welding, Machining.
 • Good command of English ISO 9001 and ISO/TS16949.
 • At least 3 years in Quality and Engineer Degree.

09-Dec-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

09-Dec-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female 38 - 43 years
 • Degree in Industrial Management , Engineering
 • 5 years working experience in Production

09-Dec-16

 

Applied
 • Diploma/Bachelor’s Degree in Science/Manufacturing
 • Minimum 2 years working experience in quality cont
 • Proactive approach to product quality control

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, age over 35 years old.
 • Experience in QA management with Automotive fields
 • Good command in English& Japanese

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • Hold JLPT N3 up
 • Knowledge in CMM

09-Dec-16

 

Applied
 • Male, age 35 to 45 years old, B.Eng
 • Strong in take care of customer and new project
 • Knowledge of Machining process

09-Dec-16

 

Applied
 • Quality Engineer in Automotive
 • Good in English
 • suchat@kensington.co.th

09-Dec-16

 

Applied
 • 5 years in food industry / Research & Development
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • Development/Implementation of quality systems

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 30~40 years old
 • Experience in QA/QC at least 5 years experience
 • Knowledge in ISO9001, ISO/TS16949

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาเครื่องกล, การผลิต, อุตสาหการ
 • คะแนน TOEIC 400 คะแนน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารการจัดทำและพัฒนาระบบ ISO
 • รับการตรวจติดตามระบบจากหน่วยงานภายนอกและลูกค้า
 • ประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 0-5 years in Engineer position from manufacturing

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering field
 • 5 years’ experience
 • Age 35 years old up

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานพิม QC อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Product engineer
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ทางด้านโพลิเมอร์

08-Dec-16

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree in related field.
 • 5 years’ experience in Production Management
 • Good command of the English language.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 35-40 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Good command of English

08-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบงาน Molds , แม่พิมพ์ , พลาสติก
 • สามาถอ่านและเขียนแบบได้
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 22-27 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ เดือนมกราคม 2560

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไปไม่เกิน 32 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน QC ENGINEER 2 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • 5 years in food industry / Research & Developmen
 • Knowledge of the main principles of ISO and HACCP

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree preferably in Microbiology, Biology
 • 3-5 years previous food microbiology experience
 • Must be able to work independently and with a team

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุระหว่าง 28 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • 5 ปี ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มีความรู้ทางด้าน Mold Injection , PPAP , APQP

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านวางแผนการผลิตอย่างน้อย 3 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้าน PPAP , APQP , NEW MODEL

08-Dec-16

 

Applied
 • Control Process Soldering and Assembly(PCBA)
 • ISO new version (ISO9000/14000 of 2015).
 • Have experience for New model.

08-Dec-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการทำระบบ TS16949
 • มีความรับผิดชอบสูง

08-Dec-16

 

Applied
 • Male 35 up years old
 • Degree major Industrial Engineering
 • Good knowledge ISO/TS 16949, ISO 14001

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลจัดการระบบคุมคุณภาพของส่วนประกอบการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานหรือสายการผลิตแปรรูปอาหาร
 • มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูงบริหารบุคลากรได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขาช่างกล หรือที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ด้านงาน QC อย่างน้อย 1 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Supplier evaluation
 • Sample inspection
 • Calibration

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in automotive manufacturing environment
 • Knowledge in AS 9001, NADCAP standards
 • Leadership and people management skills

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Design and review job activity and manpower
 • Acknowledge for ISO/BRC/ISO 14000/ OSHAS18000
 • Bachelor Degree Relating to Food industrial

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา ด้านโรงงานอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • KAIZEN/ ISO14001-OHSAS/ISO2008/BRC

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่
 • ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ

08-Dec-16

 

Applied
 • Quality Control Experience
 • Measurement Knowledge
 • Fluent in English

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ / Sex : Male / Female
 • อายุ / Old : 25-35 year
 • Bachelor's Degree Or related field

07-Dec-16

 

Applied
 • Introduction of best practices across sites
 • background in the field of facility management
 • ability to deal with individuals at all levels

07-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.