• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PPAP

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality , Engineer, electronic , QA ,Six Sigma
 • Coordinate , product , process , development
 • Establish, Review , inspection , improve

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree, age 25 years above
 • English communication skill is preferable
 • Good command of computer skill

15 hours ago

 

Applied
 • High Vocational/ Bachelor’s degree in Electronics
 • Participate with ISO system activity
 • Knowledge in ISO 9001 , ISO 14001

15 hours ago

 

Applied
 • Automotive & Machinery components
 • Production Control/Quality Control
 • Molding, Pressing or Die-Casting

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ฝึกอบรมพนักงาน และ contractor ให้มีความรู้
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

15 hours ago

 

Applied
 • Japanese interpreter , JLPT 2
 • 1 year contract - expand year by year.
 • Plant expansion - Automotive in Amata-Chonburi.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

15 hours ago

 

Applied
 • Male age between 32-40 years old
 • Degree in Electrical Engineer or relate
 • Minimum 2-5 years experiences

15 hours ago

 

Applied
 • Supplier Quality ,Supplier Development
 • 3 Y experience in Supplier Quality in Automotive
 • Excellent English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 35 years old up
 • Degree of Industrial, Mechanical Engineering
 • Knowledge of quality system ISO/TS 16949, ISO9000

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 37 - 42 years old up.
 • Bachelor’s degree in engineering field
 • 5 years’ experience in management level

15 hours ago

 

Applied
 • Age 34 - 38 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering field
 • 10 year of experience in QA

15 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมเกี่ยวกระบวนการผลิต เซรามิกส์ Coating
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

15 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in occupation health
 • Developing the safety and environmental management
 • Setting up an EHS annual plan and monitoring

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Engineering, Science
 • 3 years for Production Engineer position
 • 8 years for Production Manager position

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 30 + years of age.
 • 5+ years experience in QA within a Manufacturing
 • Must be able to understand, speak & write English

22-Jun-17

THB30k - 70k /month

Applied
 • Japanese automotive , 20 yrs, Amata-Chonburi.
 • 7 yrs++ in Automotive in quality function.
 • Good at English with smart computerized .

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher of Engineering
 • 10 years’ experience in Quality Control, Supplier
 • 5 years’ experience in management level

22-Jun-17

 

Applied
 • QA&QC Manager
 • Quality Assurance System
 • steel machining process/products or steel related

22-Jun-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้งาน word
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลตรวจสอบคุณภาพในไลน์ผลิต
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานฉีดพลาสติก
 • เคยผ่านงานโรงงานฉีดพลาสติกมาอย่างน้อย 2- 3 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • IRCA certificated is preferable
 • Good communication skills in English -: listening

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Experience in quality assurance
 • Knowledge of quality system requirements

22-Jun-17

 

Applied
 • Knowledge of ISO 9001 , ISO 14001 or TS 16949
 • Trained Quality System Auditing
 • 2 years’ experience in quality system

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 30~45 years old
 • Having experience as QC manager or Supervisor
 • Responsible for controlling QC section

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน การประกันคุณภาพ
 • มีภาวะผู้นำ มีบุคลิภาพที่ดี

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or High Vocational school
 • Experience in Quality and inspection at least 3 ye
 • Knowledge geometric tolerances, drawing reading

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Technician
 • Experience in Quality and inspection
 • Supervisor with leader skill

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering preferred.
 • Fluent in English is a must. TS16949.
 • Experience in Plastic Injection and Assembly.

21-Jun-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 10ys up and above quality experience
 • Good Communicate in English
 • ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ISO17025.

21-Jun-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Good communicate in English.
 • Experience in Quality Engineer 4 year up.
 • Bachelor's degree up in related field.

21-Jun-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรืนร้น รอบคอบ

21-Jun-17

 

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 0-5 years in Engineer position from manufacturing

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • งานตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน GMP, HACCP, ISO9000

21-Jun-17

 

Applied
 • Experience in ISO Document Control & Office Admin
 • Experience in TPM, TQM, 5S, Kaizen, QSHEsystem
 • Passed ISO Internal Audit Training Course

21-Jun-17

 

Applied
 • Male. Age 35 - 40 years old
 • Experience in QA Management skill at least 4 years
 • Driving license

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp. PCB, Stamping, Injection, Welding, Machining.
 • Good command of English ISO 9001 and ISO/TS16949.
 • At least 3 years in Quality and Engineer Degree.

21-Jun-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related fields
 • 5 years in Managerial level from Automotive.
 • Good command of English, Knowledge in TS16949.

21-Jun-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

21-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์เเผนก QC,QA อย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความรับผิดชอบต่องานเเละลูกค้าสูง
 • ทำ Report ได้ วิเคราะห์งานเสียได้

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ควบคุมระบบคุณภาพ

21-Jun-17

 

Applied
 • Quality , Engineer, electronic , QA ,Six Sigma
 • Coordinate , product , process , development
 • Establish, Review , inspection , improve

21-Jun-17

 

Applied
 • Cooperate with all organizations in plant
 • Maintain audit programs and report to management
 • Participates in internal, external, customer

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age over 45 years old
 • 15 years experience in QA&QC engineer
 • Bachelor's degree in Engineer

21-Jun-17

 

Applied
 • Career Level : Entry Level
 • Year Of Exp : 1 years
 • Qualification : Deploma

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • calibration
 • มี่ประสบการการทำงานมากกว่า3ปี
 • มี่ความสามารถในการสื่อสารดีและการทำงานเป็นทีม

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.