• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.