• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์งานควบคุมเอกสาร ISO 9001

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical/ Electronics.
 • Ability to write program on Visual C++.
 • Good command of written and spoken English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

27-May-17

 

Applied
 • Quality Engineer in Automotive
 • Good in English
 • suchat@kensington.co.th

27-May-17

 

Applied
 • Male / age around 25 - 35 Years old
 • Bachelor degree in Engineering or Science of relat
 • 3 - 5 years experience in Quality assurance

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2 years of quality assurance experience
 • Knowledge in SQM standards
 • Good English speaking and writing skills

26-May-17

 

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

26-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบงานคุณภาพประจำวัน
 • จัดทำเอกสาร Checksheet ในการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานปัญหาคุณภาพที่พบ เพื่อเข้าประชุม

26-May-17

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบ HAMMERING TEST ของชิ้นงาน

26-May-17

 

Applied
 • ควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • ขึ้นทะเบียนเอกสารตามใบร้องขอจากหน่วยงาน
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2009

26-May-17

 

Applied
 • Control Engineer, PLC Engineer, PLC, Automation
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

26-May-17

 

Applied
 • Age 30 over years old
 • Degree or higher in Engineering fields
 • 5 year of experience in QA function with manufactu

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • ดูแลระบบงาน ISO

25-May-17

 

Applied
 • Control and preparation customer PPAP
 • Report all problem to MGR
 • Good attitudes and high enthusiasms

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 32 – 39 years.
 • 7 years’ experience in QC related work(Automotive)
 • Action plan and analysis problem

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in related filed
 • Good attitudes and high enthusiasms
 • Contact Supplier When the Problem Occurs.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Solving Problem of Non-Conformity parts Analysis
 • Action plan and analysis problem
 • Report and preparation Customer PPAP

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Knowledge of modern CNC machine applications
 • Good understanding of industrial standards

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 23-28, Bachelor Degree in Engineer
 • 0 - 5 years experience
 • English, TOEIC 600

25-May-17

 

Applied
 • Experience in QE/QC
 • Strong knowledge in quality management
 • Good English & Computer skills

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Engineering
 • 5 years related experiences in Manufacturing
 • Knowledge of Statistical Tools

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22- 30 ปี
 • ปริญญาตรี วท.บ. สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft Office

24-May-17

 

Applied
 • Excellence command of English
 • Strong skills in leadership
 • Critical thinking

24-May-17

 

Applied
 • Thai Male, age 28-35 years old.
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Having knowledge of ISO system and QA

23-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Wellgrow, English, NPI
 • Electronics, Semiconductor, IC
 • APOP, Process Engineer, Quality Engineer

23-May-17

 

Applied
 • Degree in science based subject
 • First-hand experience of physica
 • Testing and approving in-coming Raw materials

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรม 2
 • มีความรู้พื้นฐาน ISO/TS16949,
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • All Position working at New Factory
 • Bonus 2 Times / Year
 • Knowledge in QMS, QC Tool or related directive

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.