• ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า
 • ปริญญาตรี ด้านการเกษตร หรือวิทยาศาสตร์เคมี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

14 mins ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Agriculture
 • Minimum 3 years experiences in Post-Harvest
 • Has experiences in Food-Agro industry

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 23-30 years old
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Experience 1 year in Qc Staff related fields

29-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดำเนินการระบบและดูแลพัฒนาระบบ ISO
 • ชาย/เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 38 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบงาน ISO

29-May-17

 

Applied
 • Manufacturing Process Auditor (Engineer)
 • 0-2 years experience
 • Handling internal process audit at production line

29-May-17

 

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

29-May-17

 

Applied
 • Male/Female Age 26-30 years
 • Degree of Safety and Occupational Health Officer
 • Chemical personnel / ISO14001 , OHSAS18001

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Possess knowledge of ISO9001 and ISO/TS 16949
 • Bachelor in Science or Engineering
 • Experience : 5-10 years in Quality Management

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Evaluates and analyzes packaging materials
 • Responsible for the implementation of the quality
 • Minimum of 3 years’ experience in food and beverag

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Safety Engineering
 • Maintaining and implementing safety system
 • Providing support to quality management ISO 14001

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

28-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s any filed Male/Female
 • Computer Program
 • Good command in speaking & writing English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing & leading QA department
 • Responsible, negotiation skill work under pressure
 • Familiar with quality assurance process

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โพลีเมอร์ ,เคมี ,การยาง
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย -หญิง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • QA/QC Officer / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

26-May-17

 

Applied
 • งานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี

26-May-17

 

Applied
 • Control overall of Quality Control activity
 • Female age 30-35 years
 • Responsible for support customer complain

26-May-17

 

Applied
 • Responsible to feed formulation creating
 • At least 1 yr exp in feed formulations
 • Able to communicate in English (TOEIC 550)

25-May-17

 

Applied
 • 10 yrs exp in Quality Control for GAS industry
 • ISO17025/ 14001/9001 Certifiled
 • Good command in English

25-May-17

 

Applied
 • To perform ISO 9001 Internal Auditor
 • Minimum 1 year experience in ISO 9001
 • Good command of English and Computer literacy.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead the quality initiatives of OMT.
 • Experience Minimum of 10 years Automotive
 • English communication skills

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Science, Industrial
 • 5 years’ experience in a QA management role
 • Black Belt certification is preferred

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน QA./QC.ในระดับหัวหน้างานขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และมาตรฐานกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1- 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA , QC

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Ability to understand machine process and product
 • Demonstrate good teamwork and interpersonal skills

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Food or related field.
 • Experience in management level Quality Control
 • Able to work in Saraburi Province

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform a Cutting tool path for use inprocess.
 • Male or Female 25 years over
 • Bachelor degree or equivalent, Industrial Engineer

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field
 • Male Age 25 up
 • Production Control

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupation Hygiene
 • Good knowledge of ISO 14001
 • Ability for use fire protective equipment

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage overall production activities and team
 • Able to manage team’s KPI
 • Coaching and approaching skills

23-May-17

 

Applied
 • 10 years of procurement purchasing
 • Managing and supervising price negotiations
 • Good problem solving and communication skills.

23-May-17

 

Applied
 • Quality
 • Quality Assurance
 • QC

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.