• ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS-OFFICE ได้ดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experiences for in-service inspection
 • Responsible equipment of petroleum production
 • Qualified Valid API 510 and API570

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years for NDT Lv2 / 3 years for NDT Lv1
 • Experience in onshore pipeline inspection
 • Good command of written English and Thai

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในไลน์ผลิต
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบรายการสินค้าก่อนจัดส่ง
 • จัดทำรายงานรับรองผลการตรวจสอบประจำวัน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in Food Science, Food.
 • At least 5 years QA functions experience in food.
 • Good command of English..

01-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามระบบ
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ดูแลทรัพย์สินเครื่องมือและพื้นที
 • รายงานการปฏิบัติการและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Welcome new graduate students
 • 1- 2 years in the position of Safety will be plus
 • degree of Occupational Health & Safety, or related

01-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality Male, Age 23-26 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineering, Mechanical
 • N4 and higher JLPT is an advantage.

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 3-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Female age 23-26 years old.
 • If experienced in safety job will be advantage.

01-Dec-16

 

Applied
 • Male, age between 24-35 years old
 • ISO 9001, ISO 14001 knowledge is preferred
 • Degree or higher in Engineering, chemical engineer

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor's Degree in an Engineering field
 • Experience in QA/QC field

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • Strong leadership qualities, analytical mind
 • Excellent command of English and knowledge of ISO

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบชิ้นงาน
 • แก้ไขปัญหาหน้างานได้
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree or higher in Science, Industrial
 • Being responsible for the quality control system
 • 5 years’ experience in a QA management role

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in engineer or related field.
 • 5 years in HDD manufactory or Quality control.
 • Good command in English.

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in engineer or related field.
 • 2 years in HDD manufactory or Quality control.
 • Good command in English.

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา

30-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • ดูแลและพัฒนาระบบควบคุมบันทึกการผลิต

30-Nov-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Engineering Degree
 • Experience in SQL

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอานามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน จป.วิชาชีพจะพิจารณา
 • มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001 , TS

30-Nov-16

 

Applied
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในไลน์ผลิต
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบรายการสินค้าก่อนจัดส่ง
 • จัดทำรายงานรับรองผลการตรวจสอบประจำวัน

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Experiences for BOI in Manufacturing environment
 • Good command of English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years work experience
 • Quality and Environmental Management System
 • Bachelor’s or Master’s Degree

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years work experience
 • Quality and Environmental Management System
 • Bachelor’s or Master’s Degree

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree / Master degree in Engineering
 • Preferable in electrical, mechanical or related
 • Good command of English is preferred

29-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • High level analytical problems solving
 • 2-5 years’ experience in food industry

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

28-Nov-16

 

Applied
 • Chemistry, Chemical
 • Polymer, Rubber
 • Polymer Technology

28-Nov-16

 

Applied
 • ดูแลงานในส่วนงานวิศวกรรม
 • ทำงานภายใต้ระบบ ISO 50001
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ทำงานภายใต้ระบบ ISO 9001:2008

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบรับ-เข้า
 • รับประกันสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 • ติดตามวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไขผลิตภัณฑ์

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Aged between 22-30 years old
 • Degree or higher in mechanical, electrical
 • Having experience as a QA Engineer is an advantage

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

28-Nov-16

 

Applied
 • Have experience in GMP will be advantage
 • Collect and enter data into Quality databases
 • Support internal and external audits

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in quality engineer.
 • Understand ISO9001:2008 and Quality Management.
 • Good command of spoken and written in English.

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาอนุปริญญา (ปวส.) ไม่จำกัด สาขา
 • สามารถเข้ากะได้

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

28-Nov-16

 

Applied
 • 10 years’ experience in quality assurance
 • Experience in manufacturing industries
 • Five years’ management experience

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูส่วนคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • จบการศึกษาด้านวิศวกรรม

24-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.