• ภาษาอังกฤษ ดีเยี่ยม สื่อสารได้ดี
  • เข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO9001 เป็นอย่างดี
  • เคยอบรมในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน Internal Auditor

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
  • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.