• ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบงานด้านระบบISO 14001

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

6 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีสาขาเกี่ยวกับอาหาร
 • มีความรู้ในระบบ ISO, HACCP, GMP และ Computer

6 hours ago

 

Applied
 • Motorcycle Driving License is a must
 • Experience in QC or motorcycle maintenance
 • Degree in Engineering field : Mechanical Engineer

6 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science
 • Good knowledge in GMP, HACCP etc.
 • Able to work in shift

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in quality,statistical
 • Supporting Internal Audit Team for any necessary
 • handle ISO9001 Internal Audit Plan

6 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering.
 • 1-3 years experience in supplier quality assurance
 • Good command of English.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • More than 2 years experiences in chemical engineer
 • Good command in English

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To facilitate maintenance Surface treatment
 • To be responsible for Process control management
 • To manage ISO document

22-May-17

 

Applied
 • ISO9001 knowledge
 • ISO14001 knowledge
 • TOEIC score 500 points

22-May-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

22-May-17

 

Applied
 • Male Preferable in 25 - 35 years old
 • Degree in Mechanical / Instrument Engineer
 • Knowledge of ISO 9000/50000

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in business admin
 • 2 - 3 years working experience supply chain
 • Good command of English and MS Excel.

19-May-17

 

Applied
 • สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ปรับเงินเดือน

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

18-May-17

 

Applied
 • Summarize and report the Production Inspector
 • Proficiency in time management, problem solving
 • Good command of English, able to travel

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in QA/QC
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • 22-35 years old.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years working experience in QA
 • To control the quality of work Quality Assurance
 • To check the delivery and quality of products

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering and/or equivalent
 • Excellent command of English; Chinese is preferred
 • Experience at least 2 years in QA/QC

17-May-17

 

Applied
 • OHS experiences from automotive is prefer
 • Strong leadership, interpersonal, trainer skills
 • Experience in implementation of OHSAS18001

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.