• เพศหญิง อายุ 20 - 38 ปี วุฒิการศึกษา ม.6
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

15 hours ago

 

Applied
 • Quality Verification and Regulatory Compliance
 • Sanitation & Food Safety
 • Check product quality prior to each shipment

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • สามารถเข้ากะได้ สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

21 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO GMP และ HACCP

21 hours ago

 

Applied
 • 8-10 years experience in a large manufacturing
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety

22-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • 2-5 years working experience
 • Fluent in English, both Oral and Written
 • You love sports!

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Auditor, Quality Engineer, Quality Improve
 • quality inspection,auditing and testing experience
 • implementation of corrective action programs

21-Jul-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Pharmaceutical
 • 8+ years’ experience in Pharmaceutical industry

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality assurance for layout drawings
 • Create and manage drawing process
 • Revise drawing information and procedures

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 22 - 35 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Jul-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 23-30 years old
 • degree in Engineering or any related fields
 • 1-3 years working experience as QA

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in bioscience, life science
 • Smooth English speaker
 • 1 year + of experience

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading Multinational Organisation
 • Exciting new opportunity
 • e.g. 6 Months

20-Jul-17

 

Applied
 • Male, 35 years old or above.
 • Having experience in ISO system development.
 • Good computer literacy and presentation skills.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, 40-55 years old
 • 7 years-experience in pharmaceutical production
 • Propose, implement, monitoring and supervise

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science
 • Minimum 1 – 2 years of QC and/or QA
 • Knowledge of drug safety, standard requirement

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience of Semiconductor Manufacturing
 • Age between 28-35 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Engineering

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Age between 28 – 35 years old
 • Preparing Test Engineering on subcon development

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Build rich, rewarding career
 • Great company, work culture
 • Quality Assurance (QA) job

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Food and agricultural products manufacturer
 • Meritocratic & collaborative working culture
 • Excellent training & development

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • Knowledge of CNC Grinding machine
 • Maintain relationship to existing client.

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.