• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
  • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

18-May-17

Salary negotiable

Applied
  • strong Continuous Improvement / LEAN Manufacturing
  • Six Sigma, LEAN, Green Belt or Black Belt
  • Motors, blowers, electronic manufacturing

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.