• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตฐานบริษัท
  • ตรวจสอบอุปกรณ์และอะไหล่ก่อนช่างจะนำไปติดตั้ง
  • ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำไปส่ง

27-Apr-17

 

Applied
  • strong Continuous Improvement / LEAN Manufacturing
  • Six Sigma, LEAN, Green Belt or Black Belt
  • Motors, blowers, electronic manufacturing

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.