• บริหารงานด้านระบบ ISO 9000:2015
 • วางแผนการตรวจคุณภาพในองค์กร ให้ได้มาตรฐานตามระบบ
 • ควบคุม ให้มีการประยุกต์ใช้ระบบ,ทบทวนของฝ่ายบริหาร

3 hours ago

 

Applied
 • Degree on Health, Safety and Environment
 • Good background on HSEQ training
 • Experienced on ISO9001, ISO14001 and OHSAS1800

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Experience: 3- 5 Years in the Healthcare field
 • Numerical and statistical ability

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมระบบคุณภาพทั้งองค์กร
 • ประเมินผลและติดตามผลการทำงานของทุกแผนก
 • ควบคุม ประเมิน KPI

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Male or female, Thai nationality
 • Managing and designing service process improvement

3 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Reporting to the CEO and Vice President
 • Thai nationality, aged between 30 - 40 years old

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in a recognized engineering
 • Minimum of 5 years QA/QC experience
 • Knowledge of ISO Quality Management System

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or equivalent
 • Minimum 3 years Oil & Gas Industry
 • CSWIP / AWS / PCN certifications preferred

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degrees in any fields
 • 2 years direct experience in Oil and Gas
 • Coordinate with Project Coordinator on inspection

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in civil or mechanical engineering
 • High level of English language communication
 • Decisiveness in pressure situations

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Preliminary candidate interview
 • 3 years’ experience performing a Quality Assurance
 • Experience of internal / external audit

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Science
 • 1 year experience of selling in the related indust
 • Good skills of selling, presentation, negotiation

3 hours ago

 

Applied
 • BA or MA in Statistics, Economics, Mathematics
 • 3-5 years in relevant experience
 • Experience in Quality Management

3 hours ago

 

Applied
 • Handle all customer’s complaints and on-site
 • Deal with all quality related matters
 • Maintain and improve customer satisfaction

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Scienceor related fields
 • Good command of English
 • 5 years’ in Quality Control and Quality Assurance

3 hours ago

 

Applied
 • B.S. (M.S. preferred) in Engineering
 • Experience in Semiconductor Manufacturing
 • Hands-on experience in failure analysis

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance
 • Automotive, Medical or Electronics manufacturing
 • IPQA and OQA activities

12 hours ago

 

Applied
 • Female,Thai nationality, Age 25-30
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Quality Manager, Pharma, healthcare
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

14 hours ago

 

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

16 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานตามข้อกำหนด
 • ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ในตรวจสอบ ควบคุม
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหาร

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานตามข้อกำหนด
 • ประสานงานกับบุคคลภายนอก ด้านคุณภาพของการให้บริการ
 • รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • QSHE
 • distribution of chemicals industry
 • international environment

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Construction / Mechanical Engineering
 • 3 years-experience in quality implementation
 • Proficient verbal and written communication skills

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถคิดค้นสูตรยาอาหารเสริมแบบใหม่ๆ
 • ควบคุมดูแลงานการผลิตยาอาหารเสริม
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง 25 ปีขึ้นไป
 • ตรวจรับเข้าวัตถุดิบ,งานในกระบวนการผลิต
 • ประสบการณ์ตรงสาย 3 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001 , TS16949
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงสาย 2 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electronic Engineer
 • Fluent in English, Japanese
 • 10 years in Electronic manufacturing

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • TISI, EGAT, ITS, INTERTEK
 • Notified body experience
 • Product Evaluation & Quality

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age not over 30 - 35 years old
 • Bachelor or Master degree in Electrical,Industrial
 • Good command of written and spoken in Japanese N3

08-Dec-16

 

Applied
 • Thai citizen Male or Female
 • Bachelor's degree or higher in Engineering related
 • Own personal car with valid driving license

08-Dec-16

 

Applied
 • ISO 9001, ISO 14000 , ISO 18000
 • QMR
 • HSE, EHS, SHE

08-Dec-16

 

Applied
 • Quality Management with FMCG Background
 • Global company
 • Attractive remuneration

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or above graduated of Electronic Engineer
 • Read/Write/Oral capability in English is basic.
 • Follow test plan in order to ensure product

08-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานติดตั้ง (ตู้อาบน้ำนิรภัย)
 • เพศชาย /อายุ 25-35 ปี
 • ผ่านงานทางด้านงานตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในด้านระบบคุณภาพและระบบมาตรฐาน
 • ติดตามการดำเนินงานตามระบบการจัดการแบบบูรณาการ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • CATIA program, CAD CAM
 • Automobile interior, Chassis
 • TOEIC

08-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor of Science in any technical field
 • 10-15 years’ working experience relevant Electroni
 • Quality Systems, including TS16949 standard

08-Dec-16

 

Applied
 • Age 22-30 years old / Thai nationality only
 • Acknowledge in quality system such as ISO 9001
 • Have ever studied of PLC,Drive inverter

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Take an active part of PCI Audit.
 • Good knowledge of various security standards
 • knowledge with various security standards

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • QA Management
 • 2 years experiences in WH

07-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.