• วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ การจัดการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ word/excel ได้ดี
 • ประสบการณ์งานด้าน Document Controller

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for assuring the quality of products
 • Bachelor’s degree in Engineering field.
 • Knowledge in 8D,APQP,PPAP,FMEA, DOE, SPC, ISO

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Occupational Health and Safety
 • ISO 9001, ISO4001, and OHSAS/TIS 18001
 • Aircon Manufacturing

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ

20-Oct-16

 

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

20-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 - 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านระบบ ISO 9001 และTS16949

19-Oct-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนการผลิตในแผนกต่าง ๆ ของแต่ละโรงงาน
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล

19-Oct-16

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้น
 • เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี

19-Oct-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าหรือ QC
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานสูง

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • 10 years working experience in Quality Assurance.
 • Strong interest in reality investigation.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

19-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบอบรม GMP , HACCP , ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

 

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

19-Oct-16

 

Applied
 • fresh food, Fruit, supply chain
 • Sorting / Picking fresh products
 • Inspect fresh products to ensure they are safe

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in the engineering field.
 • 5 years’ experience in quality assurance.
 • Very good command of English.

18-Oct-16

 

Applied
 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

18-Oct-16

 

Applied
 • CQE and Engneering background
 • knowledge in fiber-optics products
 • Fluent in English

18-Oct-16

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
 • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

18-Oct-16

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum of 1 year experience in QA/QC.
 • Energetic personality, service minded.
 • Good command of both spoken and written English.

17-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • An opportunity to utilize your management skill
 • Attractive remuneration package

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
 • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
 • Strong interpersonal and communication skills,

17-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

17-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้าน HROD, การพัฒนาองค์การ
 • การพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
 • งานพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน

17-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและอาชีวอนามัย
 • มีพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้เดินทางมาทำงาน
 • สามารถทำงานที่โรงงานลำลูกกา คลอง 14 ได้

17-Oct-16

 

Applied
 • จัดการซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • งานตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง/สัญญาณ

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.