• ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านอิเล็คทรอนิคส์ หรือที่เกี่ยวข
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
 • ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ ของ QC ได้

20-Jan-17

 

Applied
 • Coordinate with Marketing, Production, Shipping
 • Be the authorized person regarding quality of item
 • In charge of all special requests from customer

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์
 • จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติงานการผลิต
 • จัดทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in related field 7 years and up
 • Maintain the QC tools in Mainly Silver Design
 • Male, Female, age 30 years old and up

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา Food Science
 • ประสบการณ์ด้านงาน QA และ R&D
 • ประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ GMP HACCP BRC

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน GMP , HACCP
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ควมคุมการผลิต , ทำ R&D ขั้นพื้นฐาน , Implement GMP

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา Food Science
 • ประสบการณ์ด้านงาน QA และ R&D
 • ประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ GMP HACCP BRC

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ด้านสาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงในงานควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3-5 ปี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.