• ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

15 hours ago

 

Applied
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Welding Engineer,Mechanical
 • Welding production control system.
 • Control law relating to industrial and ISO system

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Security and secrecy of company's data
 • Make sure that infrastructure during production
 • Product that in deviation

15 hours ago

 

Applied
 • Engineering, preferably Mechanical Engineering
 • 15 years of experience in plant management
 • TS16949 – automotive standard knowledge

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Textile/ Garment
 • Good experience in Quality & Production garment
 • Good English writing & speaking

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree in any engineering field relates
 • Computer skill, English command
 • establish and maintain systematic

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering (Mechanical, Electrical)
 • Experience in engineering or electronics
 • Good command of written and spoken in English

22-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in food science
 • Able to work in Saraburi plant
 • To set up & maintain calibration plan

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To perform ISO 9001 Internal Auditor
 • Minimum 1 year experience in ISO 9001
 • Good command of English and Computer literacy.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP,HACCP
 • 5 ปีขึ้นไป ในสายงานการควบคุมพนักงานสายคุณภาพ

13-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.