• วิเคราะห์กลยุทธ์
 • งานงบประมาณ
 • งานติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

20-Jun-17

 

Applied
 • Master Degree in International Development
 • 5 years relevant professional experience
 • Past experience in project management

16-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.