• วิเคราะห์กลยุทธ์
 • งานงบประมาณ
 • งานติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

25-Jul-17

 

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

24-Jul-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ จิตวิทยาชุม
 • ทำงานด้านกิจกรรมส่งเสริมสังคม 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการจัดกิจกรรม ความรู้ด้าน CSR หลายรูปแบบ

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.