• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.