• มีประสบการณ์ทำงาน2 ปีในด้านการคัดเลือกบุคลากร
 • มีทักษะการบริหารจัดการสูงสุดและใส่ใจในรายละเอียด
 • ออกแบบ วิเคราะห์ และวิจัยพัฒนากระบวนการคัดเลือก

5 hours ago

 

Applied
 • Over 1-2 years working experience
 • Challenging work in friendly environment
 • Excellent communication and interpersonal skills

5 hours ago

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

5 hours ago

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

5 hours ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

27-Apr-17

 

Applied
 • 8+ years of multi-country HR generalist experience
 • Strong analytical and critical thinking skills
 • Ability to travel

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

25-Apr-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.