• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.- 6 ม.ค.2560

4 hours ago

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

26-Oct-16

 

Applied
 • Establishing administration policies and procedure
 • Timely procurement that meets policy requirements
 • Fixed asset management

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Implementation of SRH PU projects
 • Build capacity of partners as required
 • Monitor implementation of SRH projects

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Implementation of education PU projects
 • Build capacity of partners as required
 • Monitor implementation of education projects

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Implementation of DRR PU projects
 • Build capacity of partners as required
 • Monitor implementation of DRR projects

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum three years of demonstrated professional
 • Good knowledge of community development
 • Experience in implementing donor-funded projects

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Being able to travel frequently in Thailand.
 • Knowledge of Thailand’s health programs.
 • Significant experience training and leading a team

24-Oct-16

 

Applied
 • Master’s Degree or equivalent in Environmental
 • 2 years of relevant experience at the national
 • Proven experiences of developing and implementing

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.